สีโจตัน Jotun เป็นสีระดับโลก มีสีน้ำทาอาคาร สีอุตสาหกรรม สีทาเรือ สีทาถนน สีทนความร้อน สีทาพื้นโรงงาน สีทาบ่อปลา ให้ความสวยงาม คงทน ปกป้อง เหล็ก ให้คงทนตลอดไป สนใจติดต่อ โทร080-0689-888 IDLINE@pathumratonline